I samarbete

Teater Taimine samarbetar med:

Espoo

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB

Helsingin-kaupungin-kulttuuriasiainkeskus

 

svenska-nu

 

Föreningen Konstsamfundet
Gesellius fond
Lisi Wahls stiftelse
Pro Juventute Nostra
Centret för konstfrämjande
Stiftelsen Tre Smeder
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Svenska folkskolans vänner
Svenska Teaterföreningen i Finland
William Thurings stiftelse
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse
Oskar Öflunds stiftelse
Stina Krooks stiftelse
Niilo Helanderin säätiö