Teater Taimine – Turnéteater för barn och ungdom

Teater Taimine är en turnéteater för barn och ungdom, grundad år 2002. Taimine turnérar i daghem, lågstadier, högstadier och på det andra stadiet. Vi producerar nyskriven finlandssvensk dramatik för barn och ungdom som lever i den finländska verkligheten. Taimine vill värna om de ungas perspektiv i en allt mer krävande och komplicerad värld. Med ett direkt tilltal och en repertoar som består av aktuella teman har Taimine uppträtt främst i Finland men också i övriga Norden. Teatern består av professionella yrkesutövare och spelar för över 50 000 åskådare årligen. Teater Taimine vill alltid erbjuda en inspirerande teaterupplevelse för sin publik.

Teater Taimine är medlem av teaterorganisationen Assitej. ASSITEJ är en internationell barn-och ungdomsteater nätverk som har medlemmar från ca 100 länder i hela världen. Assitej vill påminna oss om barns och ungas rätt till en trygg uppväxt och kultur.