I samarbete

Teater Taimine samarbetar med:

Espoo

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB

Helsingin-kaupungin-kulttuuriasiainkeskus

svenska-nu

 

Föreningen Konstsamfundet
Gesellius fond
Lisi Wahls stiftelse
Nygrénska stiftelsen
Centret för konstfrämjande
Stiftelsen Tre Smeder
Svenska folkskolans vänner
Svenska Teaterföreningen i Finland
William Thurings stiftelse
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse