I samarbete

Teater Taimine samarbetar med:Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB

Helsingin-kaupungin-kulttuuriasiainkeskus

svenska-nu  

Esbo stad
Föreningen Konstsamfundet
Gesellius fond
Kulturfonden för Sverige och Finland
Lisi Wahls stiftelse
Nygrénska stiftelsen
Otto Malm
Centret för konstfrämjande
Stiftelsen Tre Smeder
Svenska Teaterföreningen i Finland
William Thurings stiftelse
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse