HUFVUDSTADSBLADET 09.10.2008

Dråpligt. Carl Gustaf Wentzel och Mikael Strömberg är härligt komiska i Teater Taimines mångsidiga uppsättning Piece of Cake som skrivits och regisserats av Tove Appelgren

Identitetsparodi med självironi
Premiär 8.10 på Töölön yhteiskoulu. Beställningspjäs.

Till höstsäsongens bästa och mest intressanta pjäser hör utan tvivel Teater Taimines produktion Piece of Cake som med text och i regi av Tove Appelgren ger en ultrasnabb lektion eller kavalkad i den gemensamma historien mellan Finland, Sverige och Ryssland samt en parodisk, ironisk och intelligent uppvisning i språkpolitik och identitetstillhörighet.

Utgångspunkten är 1808 1809 års krig i Finland mellan Sverige och Ryssland där vi först får se pjäsens två skådespelare Carl Gustaf Wentzel och Mikael Strömberg som lätt desperata soldater i kriget som Sverige håller på att ge upp. Så blir det snabba hopp i tid och plats och en komisk hantering av olika språk, allt från finskan, svenskan, engelskan till ryskan och franskan.
Det parodieras friskt med klichéer om finskt, finlandssvenskt, rikssvenskt och ryskt i den drygt fyrtio minuter långa föreställningen.

Tove Appelgrens regi är energisk och rytmiskt väl avvägd i skiftena mellan olika epoker och personer. Och Carl Gustaf Wentzel och Mikael Strömberg är helt suveränt komiska i sina skiftande rolltolkningar.

Med små, mimetiska medel utvecklar de dråpligt ironiska, komiska porträtt av sina olika roller. Också de enkla tillbehör som används för att markera en rolltillhörighet är oerhört fyndiga och humoristiska. Samtidigt ingår dessa attribut också på ett finurligt sätt i det ironiska, parodiska regi- och textsammanhanget.

Här finns mamma Svea med gul mopp på huvudet, det lilla barnet Finland med Väinämöinen-kalotten och pappa Ivan med moppen som stort skägg. Lilla Finland gråter och vill tillbaka hem till mamma medan pappa Ivan uttrycker sig ihärdigt på dråplig ryska. Vodkaglasen kommer också fram. Generalen, greven och kanslern Gustaf Mauritz Armfelt möter Alexander I och nya gränser dras. I nutid talas det mycket om språkkunskaper och om tvångssvenskan som borde bort. Men mot slutet blir det allt mera uppenbart hur nyttigt det är med kunskaper i olika språk.

Samtidigt skapar föreställningen just tack vare situationskomiken och den ironiska, rentav självironiska aspekten en lämplig distanseringseffekt som fungerar avväpnande och både rör och berör åskådaren, väcker tankar och associationer utan att vara didaktiskt stel och tråkig.
Åtminstone engagerade sig eleverna i Töölön yhteiskoulu i denna Piece of Cake.
 

Elisabeth Nordgren

Föreställningen Piece of cake ingår i Projektet 1809 Det nya Finland, det nya Sverige och nätverket Svenska nu som arbetar för att öka språkkunskaper och informerar om möten med det svenska språket i Finland. Turnéteatern Taimines föreställning kan beställas till skolor och kulturhus.